Gothenburg at Sussex

Applications

Om kurserna Behörighet och anmälan Frågor

BEHÖRIGHET FÖR UNIVERSITETSSTUDIER I ENGELSKA

Du är behörig att antas till grundkursen om du, förutom grundläggande behörighet (se www.ua.adm.gu.se/behorighet/default.html), har gymnasiekunskaper motsvarande:Svenska: kurs B/B2, alternativt 3 årskurser HSENT eller etapp 3; Engelska: kurs B, alternativt 3 årskurserHSENT eller 2 åskurser HHe eller etapp 3. Betygen skall vara lägst 3 eller G. För studerande med utländsk utbildning och icke svenska medborgare gäller särskilda bestämmelser. Behörighetskraven och urvalsreglerna för fortsättnings- och fördjupningskurserna finns angivna nedan under respektive kurs.

ANSÖKNINGSHANDLINGAR, ANMÄLAN

Ansökningshandlingar beställer du fr o m den 3 mars för höstterminen och under september för vårterminen per telefonsvarare 031-773 5620, per hemsida www.ua.adm.gu.se/anmalningsinfo eller per brev till Receptionen, Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg.

Anmälan till höstterminen skall vara insänd senast den 15 april, och till vårterminen senast den 15 oktober till Antagningsenheten vid Göteborgs universitet, Box 150, 405 30 Göteborg. Som sökande måste man själv sända med den dokumentation som krävs för inplacering i viss urvalsgrupp. Resultat på högskoleprovet ska INTE skickas in, eftersom universitetet har tillgång till denna uppgift.

Statistik över antagning, minimipoäng, mest sökta utbildningar vid GU etc. finns på GU:s hemsida: gå till www.ua.adm.gu.se/statistik/

ANTAGNINGSBESKED

Antagningsbesked skickas ut i mitten av juli (för höstterminens kurser) respektive i mitten av december (för vårterminens kurser). Samtidigt skickar vi ut detaljerad information till samtliga studenter som antagits till kurserna vid University of Sussex.

ANTAL PLATSER, URVAL

Antalet platser på respektive nivå är begränsat till en grupp. Om antalet sökande överstiger antalet platser (vilket brukar vara fallet framför allt beträffande grundkursen) måste urval ske. Urvalet sker enligt följande:

Grundkursen (A)

40% enligt medelbetyget för samtliga ämnen på gymnasienivå
20% enligt resultat på högskoleprovet 20% enligt resultat på högskoleprovet + ev arbetslivserfarenhet minst 5 år
20% med ledning av tidigare godkända högskolepoäng i olika ämnen. Poäng över 120 räknas inte.

(Det förekommer inte längre något urvalsprov för grundkursen. Alla sökande rekommenderas att själva undersöka hur deras praktiska språkfärdighet förhåller sig till universitetets kravnivå. Sänd eller lämna in ett stort kuvert (C4) med den egna adressen och med frimärken motsvarande dubbelt brevporto, så skickar institutionen ett flervalsprov med facit och anvisningar om hur resultatet skall tolkas).

Fortsättningskurs (B)

För behörighet krävs godkänd Grundkurs i engelska (= 20 poäng) eller kombinationen 10 poäng + 10 poäng inklusive Överbryggande kurs. Behörigheten skall ha uppnåtts före kursstarten. Sökande som har en Grundkurs som är äldre än 10 år måste genomgå förnyade godkända prov i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Urval bland de behöriga sker med ledning av hur många högskolepoäng man redan har tagit (i olika ämnen). Poäng över 120 räknas inte.

Fördjupningskurs 1 (C)

För behörighet krävs 40 poäng i engelska som inkluderar godkänd Fortsättningskurs före kursstarten. Sökande som har en Fortsättningskurs som är äldre än 10 år måste genomgå förnyade godkända prov i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Urval bland de behöriga sker med ledning av hur många högskolepoäng man redan har tagit (i olika ämnen). Poäng över 120 räknas inte.

Fördjupningskurs 2 (D)

För behörighet krävs 60 poäng i engelska som inkluderar godkänd Fördjupningskurs 1 före kursstarten. Sökande som har en Fördjupningskurs 1 som är äldre än 10 år måste genomgå förnyade godkända prov i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Urval bland de behöriga sker med ledning av hur många högskolepoäng man redan har tagit (i olika ämnen). Poäng över 120 räknas inte.

Go to the top of the page

Content by Ulf Dantanus - Designed by Noah Hearle - 6/22/01