Gothenburg at Sussex

Applications

Om kurserna Behörighet och anmälan Frågor

ATT LÄSA UNIVERSITETSENGELSKA VID UNIVERSITY OF SUSSEX I ENGLAND

HELA TERMINSKURSER

År 2000 firade engelska institutionen vid Göteborgs universitet 25-årsjubileum för sina kurser vid University of Sussex i Brighton. Svenska studenter kan sedan 1975 läsa kompletta tjugopoängskurser på A-, B-, C-, eller D-nivå helt och hållet i England. På C- och D- nivå finns både litteratur- och språkvetenskaplig inriktning. För kursbeskrivningar, kursinnehåll och litteraturlistor, se Course Info.

Preliminärt datum för kursstart höstterminen 2001 är måndag 3 september för samtliga kurser. Vårterminen 2002 börjar preliminärt måndag 21 januari för A-, B- och C-kurs. D-kursen följer University of Sussex' terminssystem och börjar redan runt 10 januari 2002.

Kurserna kombinerar de bästa aspekterna av en svensk universitetsutbildning i engelska med en längre tids vistelse vid ett engelskt universitet. De kan läsas som fristående kurs eller som del av en lärarutbildning. De kan tillgodoräknas fullt ut vid alla svenska högskolor och universitet. Kurserna berättigar till svenska studiemedel. Det förekommer inga avgifter för undervisning ('tuition fees').

Allmänna bestämmelser som rör kursplan, kurslitteratur, skrivningar etc motsvarar Göteborgs, men kurserna anpassas också på olika sätt till vistelsen i England. Som student på kursen vid University of Sussex får du en direkt och naturlig kontakt med det engelska språket och med engelskt kultur- och samhällsliv.

BRIGHTON

Brighton är dels en kosmopolitisk stad som ligger nära Frankrike och kontinenten och bara 50 minuters tågresa från centrala London, dels centralpunkten i det gamla engelska grevskapet Sussex. Brighton och Sussex har en intressant historia och ett rikt och levande kulturarv som erbjuder spännande möjligheter för besökare.

UNIVERSITY OF SUSSEX

All undervisning sker på University of Sussex som ligger på sydsluttningen av kritkullarna ‘The South Downs’ strax utanför Brighton. (Klicka här om du vill se en karta över Brighton och sydöstra England) Det är det enda universitet i England som är helt och hållet beläget inom ett område betecknat som 'an Area of Outstanding Natural Beauty'. Universitet är ett modernt och ledande ‘campus university’. Du blir medlem av University of Sussex Student Union och får delta i alla studentaktiviteter.

UNDERVISNING OCH EXAMINATION

Undervisningen fullgörs av lärare från engelska institutionen i Göteborg och från University of Sussex. På ’campus’ har institutionen ett ’student office’ med en sekreterare och en studierektor med ansvar för kurserna. Prov och skrivningar äger rum i Brighton. Vissa eventuella omskrivningar måste du dock vara beredd att göra i Göteborg efter kursens slut. Brighton-studenter kan inte påräkna omtentamen på annan ort än studieorten, d v s Brighton eller Göteborg.

RESOR

Resan till och från Brighton ordnar du själv. SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) har resebyråkontor på de flesta högskoleorter och kan hjälpa dig. Du kan också tala med en vanlig resebyrå. Klicka här om du vill ha information om resvägar och se en karta över Brighton och sydöstra England.

BOSTAD

Via English Language Centre i Brighton erbjuder engelska institutionen inackordering i en engelsk familj. Kostnaden är £66 i veckan för 'bed and breakfast' plus en engångsavgift på £62 för förmedling. Det är också möjligt att skaffa privat bostad på egen hand. En del studenter (speciellt på de mer avancerade kurserna) föredrar att dela lägenhet eller hus med andra studenter. Adresser till förmedlingsbyråer och annan information om bostad hittar du under 'Accommodation agencies' i 'Useful Information' på vår hemsida.

STUDIEMEDEL

Studiemedel beviljas för engelska institutionens kurser vid University of Sussex på samma sätt som för studier vid Göteborgs universitet. Sök gärna studiemedel i god tid. Du kan själv beställa eller skriva ut blanketter från CSNs hemsida (klicka på studiemedelsguiden - blanketter), eller kontakta CSN i Göteborg för att få rätt blankett. Det är mycket viktigt att du alltid anger att du ska läsa A-, B-, C-kurs vid engelska institutionens kurser i Brighton. För D-kurs gäller speciella regler. Som studerande i Brighton kan du även ansöka om ett merkostnadslån för resekostnad och försäkring. Även ansökan om merkostnadslån kan beställas/skrivas ut från CSNs hemsida. Nytt fr o m 1/7/2001 är möjligheten för en del att ansöka om ett tilläggslån. Mer om detta finns på CSNs hemsida. För studenter som haft studiemedel tidigare gäller vanliga regler om uppnådda studieresultat. Ytterligare detaljerad information om utbetalning av studiemedel sänds ut till de studenter som blir antagna till kursen i Brighton.

Go to the top of the page

Content by Ulf Dantanus - Designed by Noah Hearle - 12/13/01